Tiểu sử Quách Nam Dung

Profile/ Tiểu sử Quách Nam Dung

Nhạc sĩ: Quách Nam Dung
Tên thật/ tên đầy đủ: Quách thị Cẩm Hồng
Ngày sinh/ Năm sinh/ thành lập:
Nước/ quốc gia: Việt Nam
Nhạc sĩ Quách nam Dung tên là Quách thị Cẩm Hồng, học sinh THVT NK 70-77, Quách nam Dung, phải nghỉ học sau khi học hết năm lớp 10 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sang Úc năm 1983, Quách nam Dung vừa học vừa làm và lấy được Bachelor of Art, và chứng chỉ về Thông Dịch. Hiện Quách nam Dung đang là Thông Dịch Viên. Nhờ vào căn bản nhạc lý học với thầy Phước nhạc ở THVT, Quách nam Dung học thêm nhạc lý nâng cao với nhạc sĩ Thông Đạt ở Úc và bắt đầu sáng tác năm 2002.
 
 

Ghi chú về tiểu sử Quách Nam Dung


Thông tin tiểu sử nhạc sĩ Quách Nam Dung với đầy đủ thông tin về ngày sinh, tên thật, quê quán, ảnh nhạc sĩ cũng như các sáng tác của nhạc sĩ được cập nhật liên tục trên loibaihat.biz.
Nếu thông tin bị sai hoặc thiếu, bạn có thể đóng góp cho quản trị website qua phần comment hoặc gửi email.
Từ khóa: Tiểu sử Quách Nam Dung, tieu su Quach Nam Dung, Quach Nam Dung profile, ảnh nhạc sĩ Quách Nam Dung.
Nhạc sĩ Quách Nam Dung