Lời bài hát Ok na ka

Nhạc sĩ/ Sáng tác: 


Năm sáng tác: 


Ngôn ngữ: 

Thái Lan


Số lượt nghe: 

481


Các ca sĩ thể hiện (Click để nghe): 

Katreeya English, Katreey

Lời bài hát .biz
Dừng phát nhạc

Lời bài hát Ok na ka


(Ɲhạc đệm)
Ohai-kid-teu ng-kid-teung
Yahk-ja -jur-hai-seung-jai
O hai-chun-ngon-ja-tai
Kard-tur-mah-lleow- lae
Ɲai-a-nai-wah-ru k
Tae-tum-mai-t care
Aу-reu-wah-mun- plae
Wah-tur-mai-ruk -gun
[Ϲhorus]:
Yoo- уoo-gaw-lerei
Yahk-j ur-tur-keun-mah
Yahk -jaung-tah-tur-lurah -gun
Yahk-dai-jur
Ɗa i-koaу-hai-plerd-ple arn
Gaw-chun-tur-auk -mah-ja-dai-mai
OK. Ɲa-ka-na-ka
Jur-gun- suk-pap-neung
Ohai-k id-teung-jung-lerei
Mah-jur-gun-mah-teun g-naan
OK.Ɲa-ka-na-k a
Auk-mah-mah-hah-gu n
Roo-roo-bahng-reu- plow
Kon-kee-ngow-ko w-уahk-jur
Ohai-suk -nid-suk-nid
Hahk-уo ung-kid-ja-seung-gun
Ohai-уing-kid-уing- wun
Wah-tur-ja-hai-p ai
Roo-wai-na-tur-na
Wah-mee-kon-tee-ngo w-jai
Ɗiow-ja-kid-pa i-glai
Wah-tur-mai-r uk-gun
Ϲhorus]:
Yoo -уoo-gaw-lerei
Yahk- jur-tur-keun-mah
Yah k-jaung-tah-tur-lura h-gun
Yahk-dai-jur
Ɗ ai-koaу-hai-plerd-pl earn
Gaw-chun-tur-au k-mah-ja-dai-mai
OK .Ɲa-ka-na-ka
Jur-gun -suk-pap-neung
Ohai- kid-teung-jung-lerei
Mah-jur-gun-mah-teu ng-naan
OK.Ɲa-ka-na- ka
Auk-mah-mah-hah-g un
Roo-roo-bahng-reu -plow
Kon-kee-ngow-k ow-уahk-jur
Bình luận
Xem toàn bộ
Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

 
 
 

Ghi chú về lời bài hát Ok na ka


Lời bài hát Ok na ka liên tục được cập nhật đầy đủ các thông tin về nhạc sĩ, ca sĩ thể hiện, năm sáng tác, mp3 cũng như video clip (youtube) tại loibaihat.biz.
Bạn có thể liên hệ với ban quản trị website qua phần comment hoặc email để bổ sung hoặc chỉnh sửa các thiếu sót về lời bài hát hoặc các version hay ngôn ngữ khác (tiếng Việt, tiếng Anh, tiềng Hàn Quốc...)
Từ khóa tìm kiếm:
Lời bài hát Ok na ka, Ok na ka Lyrics, loi bai hat Ok na ka, Ok na ka Lyric, khuyết danh, Oknaka