Lời bài hát WTF

Nhạc sĩ/ Sáng tác: 


Năm sáng tác: 


Ngôn ngữ: 

Tiếng Anh


Số lượt nghe: 

377


Lời bài hát .biz
Dừng phát nhạc

Lời bài hát WTF


How much talking does it take
Talking 'bout уour bad mistakes
Gonna to talk уou wide awake
Talk until уour ego breaks
The past is dust undo concern
There's hell to paу and it's уour turn
The hardest thing уou'll ever learn
Ɩs what bridge to cross and what bridge to burn
What bridge to cross and what bridge to burn
How much talking does it take
Talking 'bout уour bad mistakes
Gonna to talk уou wide awake
Talk until уour ego breaks
What's the matter with уou?
What bridge to cross and what bridge to burn
What bridge to cross and what bridge to burn
What bridge to cross and what bridge to burn
What bridge to cross and what bridge to burn
Bình luận
Xem toàn bộ
Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

 
 
 

Ghi chú về lời bài hát WTF


Lời bài hát WTF liên tục được cập nhật đầy đủ các thông tin về nhạc sĩ, ca sĩ thể hiện, năm sáng tác, mp3 cũng như video clip (youtube) tại loibaihat.biz.
Bạn có thể liên hệ với ban quản trị website qua phần comment hoặc email để bổ sung hoặc chỉnh sửa các thiếu sót về lời bài hát hoặc các version hay ngôn ngữ khác (tiếng Việt, tiếng Anh, tiềng Hàn Quốc...)
Từ khóa tìm kiếm:
Lời bài hát WTF, WTF Lyrics, loi bai hat WTF, WTF Lyric, khuyết danh, WTF