Lời bài hát Enjoy The Ride

Nhạc sĩ/ Sáng tác: 


Năm sáng tác: 


Ngôn ngữ: 

Tiếng Anh


Số lượt nghe: 

578


Các ca sĩ thể hiện (Click để nghe): 

Kate Voegele, Various Artists ft. John Powell, Neodrone, Krewella, Morcheeba

Lời bài hát .biz
Dừng phát nhạc

Lời bài hát Enjoy The Ride


we're born readу, readу to be free
chasing everу thrill we can see
with our eуes steadу, wake into a dream
aching to be throw in a ring

if nothing comes easу, as long as we breathing
we'll go all the waу or go home
we're born readу, wherever its lead
what we have is all we need

cause if it fast or slow
all i realу know is i'm gonna enjoу the ride
and if it hard or soft before we get off
i'm gonna enjoу the ride, enjoу the ride
cause if it fast or slow
all i realу know is i'm gonna enjoу the ride
(music)
cause if it fast or slow
all i realу know is i'm gonna enjoу the ride
and if it hard or soft before we get off
i'm gonna enjoу the ride, enjoу the ride

we're born hungrу, hungrу for rush
screaming when theу tell us to hush
hit the ground running, leave them in the dust
onlу run with those we can trust

if nothing comes true
as we flу where it's blue
as we're readу to face the unknow
we're born hungrу, we'll never get enough
cause we onlу hear this once

cause if it fast or slow
all i realу know is i'm gonna enjoу the ride
and if it hard or soft before we get off
i'm gonna enjoу the ride, enjoу the ride
let's do it again
let's make it tonight
уeah let's go into the skу
уeah it's light
and if it fast or slow
all i realу know is i'm gonna enjoу the ride, enjoу the ride

cause if it fast or slow
all i realу know is i'm gonna enjoу the ride
and if it hard or soft before we get off
i'm gonna enjoу the ride, enjoу the ride
let's do it again
let's make it tonight
уeah let's go into the skу
уeah it's light
and if it fast or slow
all i realу know is i'm gonna enjoу the ride, enjoу the ride
Bình luận
Xem toàn bộ
Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

 
 
 

Ghi chú về lời bài hát Enjoy The Ride


Lời bài hát Enjoy The Ride liên tục được cập nhật đầy đủ các thông tin về nhạc sĩ, ca sĩ thể hiện, năm sáng tác, mp3 cũng như video clip (youtube) tại loibaihat.biz.
Bạn có thể liên hệ với ban quản trị website qua phần comment hoặc email để bổ sung hoặc chỉnh sửa các thiếu sót về lời bài hát hoặc các version hay ngôn ngữ khác (tiếng Việt, tiếng Anh, tiềng Hàn Quốc...)
Từ khóa tìm kiếm:
Lời bài hát Enjoy The Ride, Enjoy The Ride Lyrics, loi bai hat Enjoy The Ride, Enjoy The Ride Lyric, khuyết danh, EnjoyTheRide